Datas límite e fins de prazos para a entrega dos diferentes traballos na 3ª avaliación en TICs de 1ºBacharelato

Ola.

A continuación poño as datas límite para entregar os diferentes traballos desta materia na 3ª avaliación, para que os marquedes na vosa axenda:

 • Datas para entrega da Fase 5 (datas aproximadas, o profesor xa as irá concretando na clase): VENRES 26 DE ABRIL DE 2019 (primeira entrega) e VENRES 3 DE MAIO DE 2019 (reformas).
 • Datas para entrega da Fase 6: VENRES 24 DE MAIO DE 2019 (primeira entrega) e VENRES 31 DE MAIO DE 2019 (reformas).
 • Revisións das REDES SOCIAIS: VENRES 26 DE ABRIL e VENRES 31 DE MAIO DE 2019 (tedes de prazo ata ese día para subir artigos).
 • Prazos para o envío dos Traballos Complementarios: 22 DE ABRIL, 10 DE MAIO e 31 DE MAIO DE 2019.

Saúdos. O profesor de TICs.

Anuncios

Proposta de artigos de divulgación científica da 3ª avaliación

Ola alumnos.

Parte da nota do blogue dependerá dos artigos de divulgación científica que me enviedes por correo electrónico.

Lembrade as condicións que deben cumprirse para que publiquemos no blogue eses artigos:

– O prazo de entrega remata o VENRES 31 DE MAIO DE 2019, ás 12 da noite.

– Este traballo é individual, non grupal, así que cada alumno/a debe mandar o seu, aínda que o fixera en colaboración con outros/as.

– Cada alumno/a só poderá enviar, en cada avaliación, un máximo de CINCO artigos, e só pode mandar UN artigo por día.

– Nesa mensaxe de correo teñen que vir dous arquivos adxuntos: un que traia unicamente o texto (preferentemente en formatos DOC ou ODT), e outro que traia unicamente unha foto (preferentemente en formato JPG).

– O arquivo de texto debe traer ao final, obrigatoriamente, o enderezo completo da páxina web de onde se sacou a información, e o nome e clase do/a alumno/a que envía o artigo.

– Tedes que enviarme os traballos ao enderezo da nosa materia, que é informatica_calasanz(arroba)yahoo.es Saúdos. O profesor de TICs.

Biografías de científicos da 3ª avaliación

Ola alumnos.

Parte da nota do blogue dependerá dos traballos de investigación INDIVIDUAL que me enviedes por correo electrónico, coa biografía dos científicos que vedes na seguinte listaxe. A listaxe desta 3ª avaliación consta de CIENTÍFICOS GALEGOS:

 • Ángel Carracedo
 • Antonio Casares Rodríguez
 • Casto Sampedro
 • Cruz Gallástegui
 • Domingo Fontán
 • Florentino Cuevillas
 • Inmaculada Paz Andrade
 • Isidro Parga Pondal
 • José Cornide
 • Juan Jacobo Durán Loriga
 • Luís Freire
 • María Barbeito
 • María de los Ángeles Alvariño
 • María Wonenburger
 • Olimpia Valencia
 • Padre Feixoo
 • Padre Sarmiento
 • Pedro Sarmiento de Gamboa
 • Ramón de la Sagra
 • Ramón María Aller
 • Ramón Verea
 • Roberto Novoa Santos
 • Víctor López Seoane
 • Xoán Vicente Viqueira
 • Xosé Rodríguez Carracido

Lembrade varias cousas sobre a entrega destes traballos:

– O prazo de entrega remata o VENRES 31 DE MAIO DE 2019, ás 12 da noite. Pero hai varios prazos intermedios, que serán os días 22 DE ABRIL, 5 DE MAIO e 19 DE MAIO.

– O traballo debe presentar os seguintes parámetros de maquetación:

 • Tipografía Times New Roman de 12 puntos,
 • Interlineado sinxelo
 • Marxes de 2 centímetros
 • A portada e o índice deben ocupar páxinas diferentes
 • Este traballo é individual, e para poder certificalo, cada alumno/a debe presentar as biografías nunha orde diferente, relacionada coas iniciais do seu nome e apelidos. Se o traballo enviado non cumpre esta condición, NON será ACEPTADO. Por exemplo, unha persoa chamada Roberto Catoira Viñán debería ordear as biografías do seguinte xeito:
  • Primeiro as que comezan pola letra R (inicial de Roberto)
  • Despois as que comezan pola letra C (inicial de Catoira)
  • Despois as que comezan pola letra V (inicial de Viñán)
  • Por último, todas as demais, ordeadas do A ao Z.

– Cada alumno/a só poderá enviar, nese tempo, UN correo electrónico que conteña UN arquivo adxunto.

– A nota poñerase en función da calidade e cantidade dos traballos presentados nese arquivo e da data na que se envíen. Canto máis completos e mellor presentados estean, será posible conseguir máis nota. E canto antes cheguen, tamén. No blog haberá unha rúbrica ou matriz de avaliación que vos permitirá consultar estes criterios.

– Tedes que enviarme os traballos ao enderezo da nosa materia, que é informatica_calasanz(arroba)yahoo.es Saúdos. O profesor de TICs.

Debates científicos da 3ª avaliación: Relación entre robots e humanos

Ola alumnos.

Vou propoñervos o noveno dos debates científicos deste curso (xa é o terceiro nesta avaliación e o último do curso). Trata sobre a Relación entre Robots e Humanos. Puntuarase a participación con interese no debate do tema. Se fas un comentario, tes que rematalo poñendo o teu nome e apelidos, e dicindo a clase na que estás e o teu número de clase.

A palabra “robot” foi utilizada por primeira vez en 1921 polo escritor checo Karel Capek no mundo da literatura, e provén do termo robota (traballo obrigado) da súa lingua (checo).

Na actualidade a definicións máis aceptada de robot é a de “máquina creada e programada polo home co fin de facilitarlle as diferentes tarefas que debe levar a cabo e que as realiza de forma automatizada”.

A creación e fabricación de calquera robot debe cumprir tres leis que foron enunciadas por Isaac Asimov:

 • Un Robot non pode facer dano a un ser humano ou, mediante a inacción, que un ser humano sufra danos
 • Un Robot debe de obedecer as ordes dadas polos seres humanos, agás que isto provoque un conflito coa primeira lei
 • Un Robot debe protexer a súa propia existencia, a non ser que provoque un conflito coas dúas primeiras leis

Estas leis foron enunciadas por Isaac Asimov co obxectivo de tentar que a finalidade inicial para a que se orixinou a robótica non fose modificada e iso ocasionase problemas á humanidade.

Estanse desenvolvendo unhas leis éticas, que pretenden establecer os límites ata os que podemos chegar para que estas máquinas sempre sexan controladas polos humanos. Esta idea xorde como consecuencia dos grandes avances obtidos neste campo, e de que cada vez teñen estas máquinas máis intelixencia.

Antes de nada destacar que a principal característica que distingue ao home das maquinas é o cerebro, é dicir, a capacidade que ten de razoar, sentir, etc. Somos complementarios humanos e robots porque as nosas mellores virtudes son totalmente diferentes. No caso dos humanos podemos destacar como o razoamento e a capacidade de aprendizaxe, mentres que os robots posúen a virtude de realizar operacións a gran velocidade e con absoluta precisión.

Non obstante a gran cantidade de avances que se están logrando no campo da intelixencia artificial e as redes neuronais, en tentar dotar aos robots dunha aprendizaxe propia, fainos reflexionar a todos e pensar se chegará o día en que sexamos iguais e non podamos nin sequera diferenciarnos. O que nunca se nos pode esquecer a ninguén é que o ser humano é o encargado da creación das máquinas e de establecer os métodos de aprendizaxe así como os seus límites.

A capacidade dos computadores é tal que en moitas ocasións puidemos observar enfrontamentos entre máquinas e humanos, onde en máis dunha ocasión fomos superados, como na partida de xadrez entre Gary Kasparov e o ordenador Deep Blue.

Podemos salientar algúns dos últimos avances logrados no campo da robótica:

 • Robots con rostros humanos: maior dificultade para diferenciar aos humanos dos robots.
 • Control dunha pomba viva: con electrodos no seu cerebro, como un xoguete teledirixido.
 • Robots con emocións: preténdese dotalos dunha capacidade de aprendizaxe a partir das emocións.
 • Cerebro para os Robots: crearon un cerebro artificial para dotalos duns movementos máis humanos. Pode ter unha repercusión en enfermidades como Parkinson ou o Alzheimer.

O prestixioso inventor e científico Raymond Kurzweil di estar convencido “de que teremos tanto o hardware como o software para nivelar a intelixencia artificial á humana, con toda o que implica a intelixencia humana -é dicir, intelixencia emocional incluída-, para 2029″.

Di que teremos implantados nanobots no cerebro, que interactuarán directamente coas neuronas biolóxicas, para mellorar a intelixencia e a saúde, e así robots e humanos eventualmente volveranse un.

Debates científicos da 3ª avaliación: Investigación con animais

Ola alumnos.

Vou propoñervos o oitavo dos debates científicos deste curso (xa é o segundo nesta avaliación). Trata sobre a Investigación con animais. Puntuarase a participación con interese no debate do tema. Se fas un comentario, tes que rematalo poñendo o teu nome e apelidos, e dicindo a clase na que estás e o teu número de clase.

Non resulta fácil decidir que postura adoptar cando expomos a investigación con animais para diferentes usos científicos. Actualmente hai grupos que defenden diversas posturas que van desde unha defensa sen concesións do uso de animais para comprobacións científicas, ata quen considera que resulta totalmente inútil e só responde a intereses económicos. Entre ambas as opcións, un amplo abanico de posicionamentos que modulan estas dúas posturas e que en calquera caso tratan de racionalizar o uso da experimentación. É nese medio onde agora se sitúa a maior parte da clase científica.

Animais de laboratorio SI

Para algúns científicos, a experimentación científica en animais é “imprescindible por que non se pode probar en homes directamente e os métodos alternativos non dan a mesma información para coñecer os efectos dun fármaco ou dun produto”. Recoñecen que non se traballa con animais por gusto e que é imprescindible sentir un agarimo especial polos animais, así o trato será mellor.

Produciuse un cambio na lexislación investigadora. Agora, cando un departamento de investigación require o uso dalgunha especie animal debe presentar unha memoria ao comité ético correspondente no que debe figurar unha lista de informacións que axuden a valorar a utilidade do devandito experimento.

En canto ás condicións de mantemento dos animais, as directivas europeas establecen de forma concreta o hábitat de cada animal. É obrigatorio respectar os ciclos de noite e día, as dietas alimenticias, a temperatura e humidade adecuada, así como o numero de animais xuntos para evitar a acumulación.

Estes científicos din que se usan animais como ratas e porcos para produtos que logo derivan aos seres humanos, porque teñen pautas de alimentación similares aos humanos, xa que son omnívoros e, aínda que aparentemente non sexa así, temos moito en común. Ademais din que a investigación con animais non se fai porque sexa máis económico, senón porque resulta máis fiable. Tamén din que non podemos trasladar a nosa mente humana á mente do animal en canto a padecemento de dor ou de enfermidade.

Animais de laboratorio NON

No lado oposto atopamos moitas asociacións e organizacións que se opoñen ao uso dos animais para a investigación. Pero hai que diferenciar entre a investigación para produtos químicos e cosméticos, e a investigación para usos médicos e terapéuticos. No primeiro caso a súa oposición a utilizar animais é total e manteñen que é totalmente inútil o uso de animais para demostrar que “a lixivia é nociva para o home”.

En canto aos usos de animais para probas médicas e farmacéuticas entenden que non pode desaparecer de forma total, aínda que defenden a necesidade de “procurar e validar métodos alternativos que eliminen o uso de animais”, xa que “é inútil e atrasa a investigación porque se perde un tempo que se podería utilizar na procura de métodos alternativos”, e porque os animais reaccionan de forma diferente aos homes.

A súa queixa principal é contra a industria cosmética e de produtos químicos, baseada na importancia económica que teñen. Queren evitar a repetición de experimentos xa realizados.

Animais de laboratorio SI, PERO CON LÍMITES

Outros colectivos, aos que pertencen investigadores de diferentes universidades, así como os veterinarios que controlan os animalarios, pretende codificar a ética do uso de animais de laboratorio e limitar cuantitativamente o emprego dos devanditos animais así como a exercer a profesión con competencia e dignidade. Queren promover o desenvolvemento e a difusión dos métodos alternativos ao uso de animais de experimentación, entendendo como tales aqueles que conducen a unha redución do número de animais empregados, un refinamento dos procedementos e a unha substitución dos métodos de experimentación animal.

Debates científicos da 3ª avaliación: Ufoloxía

Ola alumnos.

Vou propoñervos o sétimo dos debates científicos deste curso (é o primeiro nesta avaliación). Trata sobre a Ufoloxía. Puntuarase a participación con interese no debate do tema. Se fas un comentario, tes que rematalo poñendo o teu nome e apelidos, e dicindo a clase na que estás e o teu número de clase.

TEXTO DO DEBATE

Ufólogos

A Ufoloxía é o estudo do fenómeno OVNI coa análise de material como fotografías, vídeos, presuntos testemuños sobre avistamentos, etc. co obxecto de propor hipóteses sobre a súa procedencia.

Algúns ufólogos din que este fenómeno probablemente xa sería coñecido por distintas culturas e civilizacións que relataban este tipo de sucesos por vía oral ou mediante debuxos e pinturas rupestres, que. exhiben certos obxectos ou seres antropomorfos descoñecidos que poden ser interpretados suxerentemente como Ovnis ou ovninautas. Algúns críticos argumentan, con todo, que poderían ser metáforas empregadas nos relatos relixiosos.

Aínda que xa existían numerosos casos esporádicos anteriores, o primeiro caso importante desta fenomenoloxía foi o 24 de xuño de 1947, cando Kenneth Arnold informou sobre nove inusuais obxectos volantes preto de Washington. Describiu os obxectos como dun brillo cegador que reflectía os raios solares, o seu voo era «errático» e a unha «tremenda velocidade». Diversos medios informaron cumpridamente sobre a historia de Arnold, e esta tómase como a fonte do interese moderno polos ovnis.

Para os ufólogos, as principais hipóteses da orixe destes fenómenos son:

 • A hipótese extraterrestre, a máis coñecida, di que habitantes doutros planetas nos visitan nas súas naves espaciais. Os seus partidarios apóianse en teorías científicas non demostradas como o hiperespacio, os buracos de verme, etc., e en velocidades ou aceleracións que desafían as leis da física, dadas as xigantescas distancias que hai entre nós e as estrelas máis próximas.
 • A hipótese intraterrestre defende a existencia de civilizacións subterráneas moi evolucionadas.
 • A hipótese interdimensional afirma que a orixe das naves estaría noutras dimensións dentro doutros planos do noso Universo, ou en dimensións non pertencentes ao noso universo.
 • A hipótese intertemporal afirma que a orixe das naves estaría noutros lugares correspondentes a outros tempos (pasado ou futuro), ou a outros planos temporais.

Escepticismo científico

Segundo os científicos, a ufoloxía é unha pseudociencia que alcanzou gran difusión social grazas á cultura popular, que os asocia xeralmente a seres extraterrestres; relacionándoos con temas tales como as abducións. Aínda que nalgúns casos pode non haber de momento unha explicación científica coherente, en moitos outros demostrouse que se trataba de feitos falsos ou terxiversados, preparados para enganar á sociedade e ter repercusión pública. Sinálase tamén que non ten a estrutura dunha ciencia natural.

Outra crítica que se realiza é a do uso comercial sobre os temas da ufoloxía, principalmente a través da venda de libros, novelas e revistas, ademais da realización de programas (radio, televisión, etc) e outras actividades coas cales se lucran e gañan fama moitos ufólogos, que tratan de manter o fenómeno ovni como un tema atraente.

Para os científicos escépticos, as principais hipóteses da orixe destes fenómenos son:

 • A hipótese natural defende que todos os avistamentos de ovnis teñen a súa orixe en fenómenos naturais con explicación científica, como os raios en bóla, as ilusións ópticas ou os corpos celestes brillantes.
 • A hipótese psicopatolóxica defende que a orixe do fenómeno estaría en posibles alucinacións ou malas interpretación (individuais ou colectivas) dos suxeitos que cren avistar o ovni e que fan crer aos seus sentidos que o que ven é real; cando a súa orixe está na súa mente.
 • A hipótese da orixe humana defende que os ovnis son prototipos avanzados de avións de orixe humana baixo alto segredo militar.

Teoría para a semana do LUNS 25 DE MARZO DE 2019

Ola alumnos.

Estes van ser os cinco primeiros conceptos que van entrar no exame individual de TICs da 3ª avaliación. Van numerados e tamén lles puxen a páxina do libro de texto onde se atopan, por se queredes alí ampliar algunha información.

1. WHATSAPP é unha aplicación de mensaxería que permite enviar e recibir mensaxes sen pagar dende o “smartphone”. Ademais da mensaxería básica, os usuarios de WhatsApp poden crear grupos, e enviar entre eles un número ilimitado de imaxes, vídeos e mensaxes de audio. (páxina 151)

2. WECHAT é un servizo de mensaxería chinés de texto móbil e servizo de comunicación de mensaxes de voz creado en 2011. É a competencia de WhatsApp. Xa ten máis de 40 millóns de usuarios fóra de China. Ademais das funcións de mensaxería, voz e vídeo, ten outras funcións como a de rede social. (páxina 151)

3. HI5 é unha rede social xeral seguindo o modelo de Facebook, popular na India, Mongolia, Tailandia, América Latina, África e Europa do Leste. Aínda que non é un dos sitios máis populares, Hi5 ten ao redor de 60 millóns de membros activos de máis de 200 países distintos a EE.UU. (páxina 152)

4. SOUNDCLOUD é unha rede social para músicos, na cal se lles proporcionan canles para a distribución da súa música. SoundCloud analiza a canción co obxectivo de que calquera que a estea escoitando poida deixar o seu comentario nun momento determinado do audio. (páxina 153)

5. VK é a rede social coñecida como o Facebook ruso, aínda que o seu uso é máis sinxelo e intuitivo. Permite aos usuarios crear mensaxes privadas, actualizacións de estado, compartir fotos, crear grupos, páxinas e eventos públicos, tal e como sucede en Facebook. (páxina 153)

Ata a semana que vén. O profesor de TICs.